Home » Blubsis » #1: Elämän tarkoitus

#1: Elämän tarkoitus

Hyvää iltaa, hyvät kuuntelijat!

Fairandcruelin uudelleensyntymän kunniaksi uudelleenaloitamme blubsistelun, toivon mukaan tiheämpitahtisena, niinkin kevyellä aiheella kuin elämän tarkoitus. Alustamme pohdiskelua siitä, miksi elämää on ja mitä hittoa varten se jatkaa olemista. Ehkäpä joskus tuonnempana määrittelemme elämän sekä ratkaisemme erään filosofian suurimmista kysymyksistä: miksi teemme syvällisissä kirjoituksissa kaiken aina monikon ensimmäisessä persoonassa?

Elämää on, koska sitä voi olla. Elämää on, jotta ihmiset tai muut vähintään suunnilleen samantasoiset oliot voisivat sitä ja sen olemusta pohdiskella. Elämää on, jotta sitä ei tarvitsisi ajatella. Elämää on, koska ilman sitä maailma olisi tylsempi paikka. Elämää on, jotta maailman mielenkiintoisuuden voi määritellä, eiväthän kiviä toiset kivet niin kauheasti kiinnosta. Elämää on, koska ei ole yhtään hyvää syytä sen olemattomuudelle. Mistä elämä tuli? Jääköön myöhempään blubsikseen.

Kun elämä kerran on (vielä pohtimattomin keinoin*) ilmaantunut, siitä on hankala päästä eroon. Fortuna Regina, Imperatrix Mundi**, yrittää vähän väliä mitä mielikuvituksellisimmin tempuin hävittää tai edes laimentaa elämän sekametelisoppaa. Silti minä kirjoitan tätä ja sinä luet tätä. Jos kuitenkin olemme molemmat jo tällä hetkellä kuolleita, on sittenkin olemassa tuonpuoleinen ja kirjoittajan aivoituksilta rapistuvat hienoisesti perustukset, jolloin tämä teksti ja sen sisältö eivät enää ole valideja. Emme kuitenkaan ilmeisesti voi tietää, olemmeko jo kuolleita, ergo oli todellisuus millainen tahansa (houhouhou, moneen blubsikseen pitäisi riittää ainesta tästä aiheesta), ei ole tämän tekstin puitteissa järkevää pohtia, onko tässä tekstissä järkeä (… Köh) eli viimeisimmät kaksi virkettä, vielä kesken oleva mukaan lukien, ovat turhia. Nätti kappale joka tapauksessa.

Yksilö on turha, yksi on nolla. Yksi plus yksi on merkityksettömän paljon enemmän. Kolme? Ei siitäkään mittään. Miljoonia? Ajan, vaivan ja tilan haaskuuta. Yksi (plus yksi), jota seuraa yksi plus yksi (plus yksi) on kuitenkin äärettömän paljon. Voi kyllä, nyt puhutaan kukista ja mehiläisistä (ja kaikista muistakin olioista, jotka elämän tunnusmerkit täyttävät*). Yksi, yksittäinen ja ainutkertainen joukko olentoja on yhtä tyhjän kanssa, koska sen väistämättä kuoltua ei jää jäljelle välttämättä edes jälkiä sen olemassaolosta. Kukapa näitä jäänteitä edes tarkastelisi? Jatkuvuus, sukupolvien kierto, lisääntyminen, uuden syntyminen vanhan tilalle, siitä muodostuu todellinen elämä. Alkuperäiset edustajat haipuvat ensin, sitten niiden seuraajat, ja niin edelleen. Mikäs siinä? Yksilö ei merkitsekään elämän historiassa mitään (paitsi ehkä kaikista yksilöistä aito ensimmäinen). Jatkuvuus, se, että merkityksetöntä yksilöä seuraa toinen aivan yhtä törkeä tärkeä yksilö, siinä on elämisen taikaa. Elämä ei ole elämää, jos ei sitä ole vielä elämän jälkeenkin.

“On tää lisääntymistouhu kuulkaa aikas mielenkiintosta!”
– Maija Flinkman

Eliökunnassa, johon elävät olennot melkoisen sankoin joukoin kuuluvat, mitä ilmeisin elämän tarkoitus ja päämäärä onkin uuden elämän tuottaminen ja ketjun jatkaminen. Elämme kuollaksemme (… ja siten tehdäksemme tilaa jälkeläisillemme; ‘me’ eli eliöt). Tässä välissä mukaan astuu parisataa viimeisintä vuotta tieteistä luonnollisimman historiaa eli evoluutioteorian synty ja kukoistus. Suoritetaanpa tökerö jako eliökunnan ja ihmiskunnan välille. En väitä, etteikö ihminen olisi eläin, mutta tälle häväistykselle on syynsä. Seuraavat muutamat kappaleet ovat myös väärällään häpeilemätöntä inhimillistystä ja hämäävää väitäntää siitä, että elämällä ja sen taustavoimilla olisi tietoisia, ennaltamäärättyjä päämääriä. Blubsikset luetaan eliläli kuin nautitaan, id est, ripauksella kriittisiä suolasilmälaseja.

Eliökunta. Sen mikroin taso lie yksilö. Järjettömän eliöyksilön ainoa tavoite elämässä on siirtää oma perintönsä, perimänsä, mahdollisimman muuttumattomana jälkipolvilleen. Eihän mikään ökkömönkiäinen tätä toki tiedosta, mutta mikrotasolla eliöt pyrkivät pysymään muuttumattomina sukupolvesta toiseen.

Eliökunnan toiseksi mikroin taso on sukulinja: samalla perimällä pörisevät vanhempi-jälkeläis/vanhempi-jälkeläis-ketjun perättäiset linkit. Tällainen joukko pyrkii parhaansa mukaan pysymään muuttumattomana, mutta eihän se sellaiseen pysty, jos linja sammuu, kun ei saata sopeutua. Elämä pyrkii jatkumaan.

Siirrytään populaatioon ja uuteen motivaatioon. Joukko eri sukulinjoja (samaa lajia, tietty), jotka ovat olemassa samassa ajassa ja paikassa, on populaatio. Populaation tärkein tavoite on jatkaa olemassaoloaan. Populaatio ei peljästy, jos sen olemassaolon jatkumista jokin uhkaa. Populaatio uskaltaa vaihtaa paikkaansa, tapojaan tai, kamalus sentään, olemustaan ja koostumustaan; populaatio tarpeen niin vaatiessa muuntuu.

Seuraavaksi laji. Eläinlajin ainoa tavoite on voida paremmin kuin kilpaileva eläinlaji. Eläinlajin ainoa keino kilpailla on perinnöllinen muuntuminen. Yksilön tahto ei enää paljoa paina.

Hitto, miten yksioikoisia elukat ovatkaan. Käsitelkäämme seuraavaksi ihmiskuntaa samojen mittaluokkien yksiköin.

Ihmiskunnan mikroin taso lie yksilö. Ihmisyksilö tietää olevansa kaikkea muuta kuin merkityksetön, paitsi jos kyseessä on angstiteini. Tämän yleistyvän alalajin edustajiston enemmistö ymmärtää paikkansa maailmankaikkeuden hierarkiassa. Keskivertoihmisyksilöä kuitenkin motivoivat elämässä/elämään mitä mielikuvituksellisemmat asiat ja tavoitteet. Yksi haluaa menestyä, toinen auttaa muita menestymään, kolmas tuottaa iloa, neljäs vallata maailman, viides jättää maailman parempaan kuntoon kuin saapuessaan, kuudes kehittää vallankumouksellisen vedettömän uima-altaan ennen kuolemaansa, seitsemäs…… Hyvin suurella osalla ihmisyksilöistä on kuitenkin sama päämäärä kuin muillakin eliöillä: jatkaa sukuaan. Lisääntyä. Varmistaa perimänsä siirtyminen. Välttää turhaa muutosta.

Seuraava luokittelutaso olkoot vaikka perhe. Ihmisperhe. Jo itse sana viittaa useaan eri sukupolveen ja niiden keskinäiseen järjestykseen ja jatkumoon, eli perimän riemukulkuun halki historian. Perhetason tavoite on viedä viestiään ajassa eteenpäin, vaikka sen vuoksi täytyisikin perheen koostumuksen tai olosuhteiden muuttua, vaikkapa eron tai paikanvaihdon kautta.

Keskisuuri taksoni on hieman vaikeampi määritellä ihmisten joukossa. Ihmiset kun eivät muodosta siistejä populaatioita, vaan toisiinsa lomittuvia ryhmittymiä ja joukkioita, kutsuttakoon vaikkapa yhteisöiksi. Mikä ihmeen yhteisö? Esimerkiksi jonkin harrastuksen saman alueen innostuneet tai jokin uskonnollinen paikallisryhmä tai vaikka urheiluseuran kannattajajoukko tai niinkin yksinkertainen rajaus kuin jokin tietty paikkakunta; yhteisö koostuu useasta perheestä/ usean perheen edustajista, joita yhdistää jokin seikka elämässä. Mikä on yhteisön tarkoitus? Jatkaa olemassaoloaan, vaikka samankaltaiset, vieraat yhteisöt koittaisivatkin vallata meidän tilojamme, meidän rahoitustamme, meidän kannattajiamme, jne., toisin sanoen: meidän (eko)lokeroamme.

Mitäs sitten? Toissa- ja viimevuosisataisen kansallisaatteen nimissä katsottakoon seuraavaksi kansaa. Kansa on suuri joukko yksilöitä eli perheitä eli yhteisöjä, joita yhdistää sama kulttuuri ja ehkä sama kieli: saman kansan edustajat ovat pääpiirteiltään erittäin samankaltaisia. Mitä kansa tahtoo? Sitä ei kukaan tiedä. Mikä on aina ollut ja on aina oleva kansan ainoa ja tärkein tarkoitus? Pärjätä muille kansoille, voittaa muut kansat, pysyä olemassa, olla sama kansa, mitä tahansa uhrauksia vaditaankaan.

Kaiken kaikkiaan, eliökunnan ainoa tarkoitus on jatkaa olemista. Elämän ainoa ikuinen ja muuttumaton tarkoitus on elämä itse. Yksilö on mitätön kaikkeudelle, lukuunottamatta itseään. Nukkukaa rauhassa, ei teillä kuitenkaan ole mitään väliä.

Elämän tarkoitus on elämä.

*määritellään toisaalla ja tuonnempana ja myöhemmin.

**kuningattaremme on huijari, kts. #2: Sattuma

Advertisements

Kuitenkin mieles tekee sanoa jotai:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s